دعا برای پدر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق احسان به والدین دعا کردن برای ایشان است.


آیات دال بر دعا برای پدر

[ویرایش]

•• دعا براى پدر و مادر، از مصاديق احسان به آنها:
وقضى‌ ربّك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه وبالولدين إحسنا إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهمآ أو كلاهما فلاتقل لّهمآ أفّ ولاتنهرهما وقل لّهما قولا كريما• واخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة وقل رّبّ ارحمهما كما ربّيانى صغيرا. پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد، هر گاه يكى از آنها- يا هر دو آنها- نزد تو، به سن پیری برسند كمترين اهانتی به آنها روا مدار، و بر آنها فرياد مزن، و گفتار لطيف و سنجيده بزرگوارانه به آنها بگو. بالهاى تواضع خويش را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر، و بگو پروردگارا همانگونه كه آنها مرا در كوچكى تربيت كردند مشمول رحمتشان قرار ده.

•• ذکر پدر و مادر به هنگام نیایش، از احسان فرزند به ايشان:
و وصّينا الإنسن بولديه إحسنا حملته أمّه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتّى‌ إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك الّتى أنعمت علىّ وعلى‌ ولدىّ وأن أعمل صلحا ترضه وأصلح لى فى ذرّيّتى إنّى تبت إليك وإنّى من المسلمين. ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى‌كند، و با ناراحتى بر زمین مى‌گذارد، و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سى ماه است، تا زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد، و به چهل‌سالگی وارد گردد، مى‌گويد: پروردگارا! مرا توفيق ده تا شکر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى بجا آورم، و عمل صالحى انجام دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح كن، من به سوى تو بازمى‌گردم و توبه مى‌كنم، و من از مسلمينم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۷۱.    
۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۳۲۴-۳۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۱۹۲، برگرفته از مقاله «دعا برای پدر».    


رده‌های این صفحه : دعا | موضوعات قرآنی | والدین
جعبه ابزار