دعا برای خوش‌نامی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با حکم دعا برای خوشنامی معرفی می‌شوند.


حکم دعا براى خوشنامى

[ویرایش]

شايسته بودن دعا، براى خوشنامى در ميان آیندگان:
«رَبِّ... • وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ؛؛ پروردگارا ... و برای من در (میان) آیندگان آوازه نیکو گذار.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۳.    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۲۶۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۳۸۶، برگرفته از مقاله «حکم دعا (دعا برای خوشنامی)».    


رده‌های این صفحه : دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار