دعا برای حکمت‌ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با حکم بهره‌مندی از حکمت معرفی می‌شوند.


حکم دعا براى بهره‌مندى از حكمت

[ویرایش]

شايسته بودن دعا، براى بهره مندى از حكمت:
«رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا...؛ پروردگارا به من دانش عطا کن ....»
«حکم» به معنای بیان چیزی است که طبق مقتضای باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۲۶۰.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۳۰۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۳۸۴، برگرفته از مقاله «حکم دعا (دعا برای بهره‌مندی از حکمت)».    


رده‌های این صفحه : حکمت | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار