دعا برای حفظ آبرو (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با حکم دعا برای حفظ آبرو معرفی می‌شوند.


دعا براى حفظ آبرو

[ویرایش]

شايسته بودن دعا، براى حفظ آبرو در قیامت:
۱. «رَبَّنَا ... وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ...؛ پروردگارا ... و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان ....»
۲. «رَبِّ... • وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ پروردگارا ... و روزی که (مردم) برانگیخته می‌شوند رسوایم مکن.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۹.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۳.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۲۶۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۳۸۶، برگرفته از مقاله «حکم دعا (دعا برای حفظ آبرو)».    


رده‌های این صفحه : آبرو | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار