دعای متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدعاهای تقواپیشگان در نزد خداوند که در قرآن کریم ذکر شده است، عبارتند از:


آمرزش گناهان

[ویرایش]

دعای اهل تقوا در پيشگاه خدا، براى آمرزش گناهانشان:
«... للذین اتقوا... • الذین یقولون ربنا اننا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؛... برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده‌اند... همان کسانی که می‌گویند: پروردگارا! ما ایمان آورده‌ایم؛ پس گناهان ما را بیامرز، و ما را از عذابِ آتش ، نگاهدار!»

امامت متقین

[ویرایش]

بندگان خالص خدا، خواهان رسیدن به مقام امامت و پیشوایی متقین :
«وعباد الرحمـن... • والذین یقولون ربنا... واجعلنا للمتقین امامـا؛بندگان (خاص خداوند ) رحمان ... و کسانی که می‌گویند: پروردگارا! ... و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان!»

بهشت

[ویرایش]

دعای پرهیزکاران در دنیا، برای بهره مندی از بهشت و اجابت آن از جانب خداوند :
«ان المتقین فی جنـت ونعیم• فـکهین بما ءاتـهم ربهم... • انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم؛ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند، و از آنچه پروردگارشان به آنها داده شاد و مسرورند!... ما از پیش او را می‌خواندیم (و می‌پرستیدیم)، که اوست نیکوکار و مهربان!»

مصونیت از عذاب

[ویرایش]

دعای همیشگی تقواپیشگان به درگاه ربوبی، برای مصونیت از عذاب دوزخ:
«... للذین اتقوا... • الذین یقولون ربنا... وقنا عذاب النار؛... برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده‌اند... همان کسانی که می‌گویند: پروردگارا! ... و ما را از عذابِ آتش، نگاهدار!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۴۶۳.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۴.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۶۸.    
۷. طور/سوره۵۲، آیه۱۷.    
۸. طور/سوره۵۲، آیه۱۸.    
۹. طور/سوره۵۲، آیه۲۸.    
۱۰. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵.    
۱۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۳، برگرفته از مقاله «دعای متقین».    


رده‌های این صفحه : تقوا | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار