دعای بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی اسرائیل برای رهایی از چنگال ستمگران و کافران به درگاه خداوند دعا کردند و برای استجابت دعایشان از صفت رحمت خدا کمک طلبیدند.


دعای رهایی

[ویرایش]

دعای بنی اسرائیل در پیشگاه پروردگار، برای رهایی از چنگال ستمگران چنین بوده است: «وقال موسی یـقوم ان کنتم ءامنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین• فقالوا علی الله توکلنا ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظـلمین• و نجنا برحمتک من القوم الکـفرین» موسی گفت: ‌ای قوم من! اگر شما ایمان به خدا آورده‌اید بر او توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید• گفتند تنها بر خدا توکل داریم پروردگارا ما را تحت تاءثیر گروه ستمگر قرار مده• و ما را به رحمتت از (دست) گروه کافران رهائی بخش.

← دعا نتیجه توکل


دعای بنی اسرائیل «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین»، دعا برای رفع ضعف و ذلت از خودشان بوده است. مؤ منین به حضرت موسی علیه‌السّلام در پاسخ دعوت موسی که فرمود: بر خدا توکل کنید گفتند: بر خدا توکل می‌کنیم، و سپس دعا کردند که پروردگارا ما را فتنه مردم ستمکار مکن. پس، معلوم می‌شود دعایی که کردند نتیجه توکلی بوده که بر خدای تعالی کردند، و آن دعا این بود که اولا لباس ضعف و ذلت را از تن آنان برکند و ثانیا آنها را از قوم ستمکار نجات دهد.

← حقیقت توکل


حقیقت «توکل» واگذاری کار به دیگری و انتخاب او به وکالت است. مفهوم توکل این نیست که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد، و به گوشه انزوا بخزد و بگوید تکیه گاه من خدا است، بلکه مفهوم آن این است که هرگاه نهایت تلاش و کوشش خود را به کار زد و نتوانست مشکل را حل کند و موانع را از سر راه خود کنار زند، وحشتی به خود راه ندهد، و با اتکاء به لطف پروردگار و استمداد از ذات پاک و قدرت بی پایان او، ایستادگی به خرج دهد، و به جهاد پیگیر خود همچنان ادامه دهد، حتی در جائی که توانائی دارد نیز این است مفهوم توکل که از ایمان و اسلام نمی‌تواند جدا باشد، چرا که یک فرد مؤمن و تسلیم در برابر فرمان پروردگار، او را بر هر چیز قادر و توانا، و هر مشکلی را در برابر اراده او سهل و آسان می‌داند، و به وعده‌های پیروزی او اعتقاد دارد.

توسل به رحمت

[ویرایش]

قرآن در مورد توسل بنی اسرائیل در دعای خویش، به صفت رحمت خداوند می فرماید: «وقال موسی یـقوم... • ونجنا برحمتک من القوم الکـفرین» موسی گفت: ‌ای قوم من! ...• ...و ما را به رحمتت از (دست) گروه کافران رهائی بخش.

دعا برای نجات از کافران

[ویرایش]

درخواست مؤمنان قوم موسی از خداوند، برای نجات از گروه کفرپیشه چنین بوده است: «وقال موسی یـقوم... • فقالوا علی الله توکلنا ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظـلمین• ونجنا برحمتک من القوم الکـفرین» موسی گفت: ‌ای قوم من! ...•...گفتند تنها بر خدا توکل داریم پروردگارا ما را تحت تاءثیر گروه ستمگر قرار مده• و ما را به رحمتت از (دست) گروه کافران رهائی بخش..

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۸۴ - ۸۶.    
۲. طباطبائی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۱۶۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۴. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۲، ص۴۱۳.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۵، ص۲۱۷.    
۶. یونس/سوره۱۰، آیه۸۴.    
۷. یونس/سوره۱۰، آیه۸۶.    
۸. طباطبائی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۱۶۷.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۱۰. یونس/سوره۱۰، آیه۸۴ - ۸۶.    
۱۱. طباطبائی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۱۶۷.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۳۶۷- ۳۶۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۶۵، برگرفته از مقاله «دعای بنی اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار