دزفولی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدزفولی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسدالله دزفولی کاظمی، معروف به ملا اسدالله تستری (۱۱۸۶- ۱۲۳۷قمری) از علمای قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری
سیدعلی کمالی دزفولی‌، از علما و قرآن‌پژوهان قرن چهاردهم هجری قمری
محمدرضا معزّی دزفولی، از علمای شیعه قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار