در

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر یا درب وسیله‌ای است باز و بسته شونده که برای حفاظت مکان‌ها از آن استفاده می‌شود.


معانی مختلف در

[ویرایش]

در وسیله‌ای است باز و بسته شونده است و به معنای در ورودی و خروجی مکانی و نیز به محل ورود و خروج از مکانی گفته در می‌شود.

موارد کاربرد در در فقه

[ویرایش]

احکام آن در باب‌های صلات، حج، صلح، صید و ذباحه و حدود آمده است.

کراهت نمازگزاردن در برابر درِ باز

[ویرایش]

بنابر قول برخی، نمازگزاردن در برابر درِ باز مکروه است.

دعا در ورودی مسجدالحرام

[ویرایش]

مستحب است کسی که می‌خواهد وارد مسجد الحرام گردد، مقابلِ در ورودی بایستد و دعای وارد شده را بخواند؛ چنان که مستحب است از باب بنی شیبه داخل شود.
همچنین پس از ورود به مسجد، مستحب است مقابلِ درِ کعبه هنگام ورود به آن بایستد و ضمن گرفتن حلقه آن دعای وارد شده را بخواند.


خروج از مسجدالحرام از باب حناطین

[ویرایش]

خروج از مسجد الحرام از باب حناطین مستحب است؛ چنان که مستحب است پس از طواف و نماز آن، برای رفتن به صفا جهت سعی از درِ مقابل حجر الاسود خارج شود. البته امروزه با توسعه مسجد الحرام چنین دری بین صفا و مسجد وجود ندارد و آن قسمت ضمیمه مسجد شده است.

وداع با کعبه

[ویرایش]

مستحب است حج گزار هنگام وداع کعبه دستش را بر درِ کعبه بگذارد و بگوید:
«المسکین عَلی بابِک فَتَصَدَّقْ عَلَیهِ بِالجَنَّةِ».

ایستادن بر در مشاهد مشرفه

[ویرایش]

ایستادن بر در مشاهد مشرفه و خواندن دعاهای ماثور و اذن دخول، مستحب است.

ورود به مسجد النّبی از باب جبرئیل

[ویرایش]

ورود به مسجد النبی صلّی اللَّه علیه و آله از باب جبرئیل مستحب است.
[۹] الدروس الشرعیة ج۲، ص ۱۹.

بنابر قول مشهور، بر اهالی مکه مکروه است با قرار دادن در و مانند آن برای خانه‌های خود مانع ورود حاجیان به آن‌ها گردند. از برخی قدما حرمت آن نقل شده است.

اشتراک در کوچه بن بست

[ویرایش]

تمامی کسانی که درِ خانه‌هایشان به کوچه بن بست باز می‌شود در مالکیت آن مشترکند. بر خلاف کسی که تنها دیوار خانه‌اش به سمت کوچه است، بدون آنکه دری به آن باز باشد. مالک چنین خانه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه آنان دری به کوچه باز کند.

جواز باز کردن در به کوچه غیر بن بست

[ویرایش]

باز کردن در به کوچه غیر بن بست جایز است؛ خواه قبل از آن در دیگری گشوده باشد یا نه.

اختلاف در تملک صید

[ویرایش]

در اینکه به صرف بستن در بر روی صید تملک حاصل می‌شود یا نه، اختلاف است.

سرقت از خانه در بسته

[ویرایش]

سرقت از خانه در بسته، سرقت از حرز محسوب می‌شود و در صورت باز بودن در منزل، با وجود انسانی بیدار در آن اختلاف است. منشأ اختلاف، حرز بودنِ نگاه و مراقبت است.
[۱۶] کشف اللثام ج۱۰، ص۶۱۴.
[۱۷] غایة المراد ج۴، ص۲۵۳.

در اینکه سرقت در و قطعات آن، سرقت از حرز به شمار می‌رود یا نه، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۷، ص۲۳۶-۲۳۸.    
۲. الحدائق الناضرة ج۱۶، ص۹۶.    
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۲۸۳.    
۴. الحدائق الناضرة ج۱۷، ص۳۳۸.    
۵. جواهر الکلام ج۲۰، ص۶۶.    
۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۱۳.    
۷. جواهر الکلام ج۲۰، ص۵۵.    
۸. جواهر الکلام ج۲۰، ص۱۰۱.    
۹. الدروس الشرعیة ج۲، ص ۱۹.
۱۰. الحدائق الناضرة ج۱۷، ص۳۵۰.    
۱۱. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۴۶.    
۱۳. مسالک الافهام ج۱۱، ص۵۲۳.    
۱۴. مجمع الفائدة ج۱۱، ص۵۴.    
۱۵. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴۶.    
۱۶. کشف اللثام ج۱۰، ص۶۱۴.
۱۷. غایة المراد ج۴، ص۲۵۳.
۱۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۱۴-۵۱۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۹۰.    


جعبه ابزار