دایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدایى به برادر مادر گفته می شود.


دایی در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهاى تجارت، نکاح، اطعمه و اشربه و ارث نام برده‌‏اند.

احکام دایی

[ویرایش]

انسان مى‏‌تواند مالک دایى خود- كه برده است- گردد، گرچه مکروه است
دایى محرم انسان است؛ بنابر این، ازدواج با او جایز و صحیح نیست؛ هرچند با واسطه باشد، مانند دایى پدر یا مادر. در این حکم فرقى بین دایى نسبى و رضاعی نیست.

← نفقه دایی


نفقه دایى بر انسان واجب نیست، هرچند مستحب است.

← تصرفات از منزل دایی


خوردن از منزل دایى بدون اذن او در حدّ متعارف، بدون تباه كردن و علم نداشتن به ناخشنودى وى جایز است.

← ارث بردن دایی


دایى در ارث جزء طبقه سوم به شمار مى‌‏رود. اگر وارث میت منحصر به دایى او باشد، همه مال به او مى‌‏رسد و اگر متعدد باشند، مال به طور مساوى میان آنان تقسیم مى‏‌شود، مگر آنكه برخى پدری و مادری یا پدرى و برخى دیگر مادرى باشند، كه در این صورت، دایى مادرى، اگر یكى باشد یک ششم و اگر متعدد باشند یک سوم ارث مى‏برند و باقى مانده به دایى پدرى و مادرى میت مى‌‏رسد.
اگر دایى با دیگر افراد طبقه سوم جمع شود، بنابر مشهور دو سوم مال به عمو و عمه و یک سوم آن به دایى و خاله مى‏رسد كه به طور مساوى میانشان تقسیم مى‏گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۴،ص ۱۴۴- ۱۴۵    .
۲. جواهر الکلام ج۲۹،ص ۲۴۱.    
۳. جواهر الکلام ج۲۹،ص۳۰۹.    
۴. جواهر الکلام ج۳۱،ص ۳۶۸- ۳۷۱    .
۵. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۴۰۶    .
۶. جواهر الکلام ج۳۹،ص ۱۷۲ و ۱۸۱    .
۷. جواهر الکلام ج۳۹،ص۱۸۲    .


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص:۵۸۲    


رده‌های این صفحه : ارث | برده داری | فقه | نکاح
جعبه ابزار