دانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدانه یعنی تخمک لقاح یافته و رشد کرده گیاهان که مى‌تواند منشأ گیاه جدید شود. عنوان یاد شده به مناسبت در باب زکات و تجارت به کار رفته است.


معنی

[ویرایش]

دانه: تخمک لقاح یافته و رشد کرده گیاهان که مى‌تواند منشأ گیاه جدید شود.

احکام

[ویرایش]

زکات: بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته و سفت شدن دانه‌هاى آنها است.
تجارت: فروختن خوشه ، مانند خوشه گندم، جو و برنج قبل از شکل‌گیرى و بسته شدن دانه‌هاى آن صحیح نیست

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ۱۵،ص۲۱۴.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۵۸۰.    


رده‌های این صفحه : تجارت | زکات | فقه
جعبه ابزار