دارالسلام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از نامهای بهشت، دارالسلام، یعنی خانه صلح و سلامت است.


از نامهای بهشت

[ویرایش]

دارالسلام، یکی از نامهای بهشت موعود است.
لهم دار السلـم عند ربهم... «برای آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او، ولی و یاور آنهاست بخاطر اعمال (نیکی) که انجام می‌ دادند.»
والله یدعوا الی دار السلـم... «و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می‌کند و هر کس را بخواهد (و شایسته و لایق ببیند)، به راه راست هدایت می‌ نماید.»

← معنای سلام


کلمه "سلام" یکی از اسمای خدای تعالی است، و وجه آن این است که ذات متعالی خدای تعالی نفس خیر است، خیری که هیچ شری در او نیست، بهشت را هم اگر "دار السلام" گفته ‌اند به همین جهت است که در بهشت هیچ شر و ضرری برای ساکنان آن وجود ندارد.
بعضی گفته ‌اند "اگر بهشت را دار السلام خوانده ‌اند بدین مناسبت است که بهشت خانه خداست، که نامش سلام است". ولی برگشت هر دو وجه در حقیقت به یک معنا است، برای اینکه اگر خدای تعالی هم، سلام نامیده شده برای همین است که از هر شر و سویی مبراء است، و سیاق و زمینه گفتار آیه دلالت دارد بر اینکه از کلمه "سلام" معنای وصفی اش مقصود است.

← دار سلامت


خدای سبحان در این آیه و در سایر آیات، کلمه "سلام" را مطلق آورده و به هیچ قیدی مقیدش نکرده، در سایر آیات کلام مجیدش نیز چیزی که سلام را مقید به بعضی از حیثیات کند دیده نمی‌ شود، پس دار السلام بطور مطلق دار السلام است، و جایی که بطور مطلق دار سلامت باشد جز بهشت نمی‌ تواند باشد، برای اینکه آنچه از سلامت در دنیا یافت شود سلامت نسبی است، نه مطلق، هیچ چیزی که برای ما سالم باشد وجود ندارد مگر آنکه همان چیز مزاحم بعضی از چیزهایی است که دوست می‌ داریم، و هیچ حالی نداریم مگر آنکه مقارن با آن اضدادی برای آن هست.

← خانه صلح و سلامت


(و الله یدعوا الی دار السلام). در آنجا که نه از این کشمکشهای غارتگران دنیای مادی خبری است، و نه از مزاحمت‌های احمقانه ثروت اندوزان از خدا بی خبر، و نه جنگ و خونریزی و استعمار و استثمار، و تمام این مفاهیم در کلمه دار السلام (خانه صلح و سلامت) جمع است.
و هر گاه زندگی در این دنیا نیز شکل توحیدی و رستاخیزی به خود گیرد آن هم تبدیل به "دار السلام" می‌ شود، و از صورت آن "مزرعه بلا دیده طوفان زده" در می‌ آید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۲۷.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۲۵.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۰، ص۵۴.    
۴. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۰، ص۵۴.    
۵. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۸، ص۲۶۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «دارالسلام».    رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار