خیر (حدیث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخیر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به ‌شمار می‌آید.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح در کتب علوم حدیث اصطلاح "خیر" و است در این که مفید چیست؟ کلام دانشمندان علوم حدیث مختلف است:
۱- مفید مدح بلکه مفید مدح بلیغ است که موجب می‌شود خبر شخص متصف به آن حجت می‌شود؛
۲- "خیر" مفید توثیق است و در محاورت اگر به صورت مطلق آورده شود بیان‌گر ما فوق وثاقت است؛
۳- "خیر" از الفاظ مدحی است که در قوت سند دخیل است و بیان‌گر صدق گفتار شخص متصف به آن است و موجب می‌گردد که حدیث، حسن یا قوی شود؛
۴- در مرتبه دوم تعدیل است حدیث شخص متصف به آن نوشته می‌شود و معتبر است ولی مشعر به ضبط راوی نیست.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.
[۲] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۴۸.
[۳] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۳.
[۷] درایة الحدیث، ص۱۱۲.
[۹] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۱۱] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۶.
[۱۲] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۲۴.
[۱۳] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۲۶.
[۱۴] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۱۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.
[۱۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴.
[۲۳] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
[۲۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۳۶.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۴۸.
۳. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۳.
۴. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۶۰.    
۵. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۶. اسدی جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۷. درایة الحدیث، ص۱۱۲.
۸. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۹۳.    
۹. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۱۰. بروجردی، علی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۱. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۶.
۱۲. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۲۴.
۱۳. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۲۶.
۱۴. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۱۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.
۱۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴.
۱۸. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۳۴۲.    
۱۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۴۰.    
۲۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۱. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۹.    
۲۲. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۵.    
۲۳. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
۲۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۸.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «خیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار