خلوت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خلوت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خلوت (عرفان)، خلوت عرفانی، دوری‌ گزیدن از خلق برای متوجه ساختن دل و جان به حضرت حق و سخن‌گفتن با او برای نیل به مقام قرب
خلوت (فقه)، به کار رفته در معانی تنها ماندن با کسی، تخلی، آمیزش، دارای احکام در ابواب مختلف فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار