خط (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خط ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خط (فقه)، خط به معنای نشانه‌اى ممتد و باريك بر روى يك سطح و همچنين به معناي نوشته و دارای کاربرد در علم فقه
خط (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای نهایت سطح، و حد مشترک بین دو سطح


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار