خشکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشكى‌ ضد تری می باشد .


تعریف خشکی

[ویرایش]

خشكى ، حالت خشك، مقابل تر ی و مقابل دريا است .

کاربرد خشکی در فقه

[ویرایش]

از آن به معناى اوّل در بابهاى طهارت، صلات، زکات، حج، و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

احکام مطهر بودن زمین خشک

[ویرایش]

در اينكه خشك بودن زمین از شرايط پاک كنندگى آن است يا نه، اختلاف است
در پاك شدن كف پا و ته کفش نجس به وسيله زمین، تر بودن آنها شرط نيست؛ بلكه اگر خشك هم باشند، در صورت زوال عین نجاست، با راه رفتن روى زمین پاک مى‌شوند
[۲] توضيح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۱۱۶ م ۱۸۶.


خورشید در صورتى در، پنجره، زمین و مانند آنها را پاك مى‌كند كه مستقيم بر آنها بتابد و آنها را خشك كند
بنابر قول مشهور، در صورت تماس بدن سگ، خوک يا کافر با لباس يا بدن انسان، به شرط خشك بودن هر دو، آب پاشيدن به محل تماس مستحب است. از برخى قدما قول به وجوب نقل شده است.

خشکی محل مسح

[ویرایش]

در اينكه محل مسح در وضو لازم است خشك باشد يا نه، اختلاف است.

از شرايط صحت وضو موالات است.
مراد از موالات بنابر قول مشهور خشک نشدن اعضاى قبلى پيش از آغاز به شستن يا مسح كردن عضو بعدى در هواى معتدل است؛ بنابر اين، چنانچه تمامى اعضاى قبلى خشك شده باشند، وضو باطل مى‌شود؛ امّا اگر تنها عضو پيشين خشك شده باشد، در بطلان و عدم بطلان وضو اختلاف است. البته اگر خشك شدن اعضا بر اثر شدّت گرما باشد، با رعايت موالات عرفی خلل ى به صحت وضو وارد نمى‌شود.
[۷] العروة الوثقى، ج ۱، ص ۴۰۴- ۴۰۵

بنابر قول مشهور، خشك كردن آب وضو با حوله و مانند آن کراهت دارد. از برخى عدم کراهت آن نقل شده است.

استحباب خشک کردن جنازه

[ویرایش]

از مستحبات پس از غسل میت خشك كردن جنازه با پارچه تميز است.
تیمم بر گل در صورتى صحیح است كه امكان خشك كردن و تبديل آن به خاک نباشد و گرنه، خشك كردنِ گِل واجب است

شرط صحت نمازگزاردن در مکان نجس

[ویرایش]

نماز گزاردن در مکان نجس به شرط خشك بودن آن و پاک بودن محل سجده صحیح است.

ملاک در نصاب غلات ى كه زکات به آنها تعلّق مى‌گيرد، از قبيل گندم و خرما، خشك شدۀ آنها است؛ بنابر اين، اگر ترِ آنها به حد نصاب برسد، امّا خشك شدۀ آنها به حد نصاب نرسد، زکات واجب نمى‌شود

حکم کندن گیاهان خشکیده

[ویرایش]

در جواز كندن درختان و گياهان خشكيدۀ حرم اختلاف است.

استحباب خشک نکردن دست

[ویرایش]

خشك نكردن دست شسته، با حوله و مانند آن قبل از غذا و خشك كردن آن بعد از غذا مستحب است.
از خشكى به معناى دوم در باب طهارت، حج و صید و ذباحه سخن گفته‌اند.

نجاست سگ و خوک خشکی

[ویرایش]

سگ و خوک ى كه در خشكى زيست دارند نجس العین‌ اند
حرمت صید در حرم مطلقا و در غير حرم براى خصوص محرم، اختصاص به حیوانات وحشی خشكى دارد
شرط تحقق تذکیه در صيد حيوانات خشكى با آلات صيد بردن نام خدا است.
ملاک خشكى يا دريايى بودن حیوان، محل تخم يا جوجه گذارى آن است. بنابر اين، اگر در خشكى تخم يا جوجه بگذارد حیوان خشكى محسوب مى‌شود.
ماهی فلس دارى كه زنده از آب گرفته شده و در خشكى مرده است، پاک و خوردن آن حلال است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۳۰۹.    
۲. توضيح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۱۱۶ م ۱۸۶.
۳. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۲۵۳    
۴. مستمسک العروة، ج۲، ص ۸۲- ۸۳.    
۵. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۲۰۲.    
۶. جواهر الکلام، ج ۲، ص ۱۸۷.    
۷. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۴۰۴- ۴۰۵
۸. مستمسک العروة، ج ۲، ص ۴۵۳- ۴۵۷.    
۹. جواهر الکلام، ج ۲، ص ۳۴۵.    
۱۰. العروة الوثقی، ج ۲، ص ۶۰.    
۱۱. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۱۴۷.    
۱۲. جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۳۰.    
۱۳. العروة الوثقی، ج ۴، ص ۶۵.    
۱۴. جواهر الکلام، ج ۱۸، ص ۴۱۵- ۴۱۶.    
۱۵. مستند الشیعة،ج ۱۵، ص ۲۴۱.    
۱۶. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۳۶۶.    
۱۷. جواهر الکلام، ج ۱۸،ص ۲۸۶.    
۱۸. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۳۰.    
۱۹. مستندالشیعة، ج ۱۱، ص ۳۵۰- ۳۵۱.    
۲۰. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۱۶۳.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۴۵۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | مطهرات | مکان نماز گذار | وضو
جعبه ابزار