خستگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخستگی حالت فرد خسته است. از آن در باب حج و قضاء سخن رفته است.


معنی خستگی

[ویرایش]

حالت و ویژگی شخصی را که بر اثر کار و تلاش زیاد یا عاملی دیگر، تواناییهایش کاهش پیدا کرده خستگی گویند.

احکام خستگی

[ویرایش]


← خستگی در حج


استراحت کردن و رفع خستگی در بین طواف به نشستن و دراز کشیدن در حدی که به نظر عرف، موالات برهم نخورد؛
[۱] المعتمد فی شرح المناسک ج۴، ص۳۵۷.
[۲] مناسک حج (مراجع) ص۲۴۸، م۶۳۶.
همچنین هنگام سعی، در صفا یا مروه و یا به قول مشهور بین صفا و مروه، جایز است.
[۴] مناسک حج (مراجع) ص۳۲۳، م۸۳۸.


← خستگی در قضاء


قضاوت کردن در برخی حالات، از جمله حالت خستگی- که ذهن آمادگی لازم را ندارد- مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعتمد فی شرح المناسک ج۴، ص۳۵۷.
۲. مناسک حج (مراجع) ص۲۴۸، م۶۳۶.
۳. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۲۸.    
۴. مناسک حج (مراجع) ص۳۲۳، م۸۳۸.
۵. مسالک الافهام ج۱۳، ص۳۸۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۵۷.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قضاوت
جعبه ابزار