خرزة الدماغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخرزة الدماغ‏ غدّه مانندی در وسط مغز است. عنوان یاد شده در باب اطعمه و اشربه به کار رفته است.


تلفظ خرزة الدماغ

[ویرایش]

خرزة الدماغ به فتح خا و راء و زاء و ضم تا تلفظ می‌شود.

معنی خَرَزَةُ الدَّماغ

[ویرایش]

غدّه مانندی در وسط مغز به اندازه نخود (نخود مغز) می‌باشد.

احکام خرزة الدماغ

[ویرایش]

خوردن چند چیز از اجزای حیوان حلال گوشت تذکیه شده، از جمله- بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده- نخود مغز، حرام است. برخی، قائل به کراهت آن شده‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۴۸.    
۲. مستند الشیعة ج۱۵، ص۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۴۵.    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | فقه
جعبه ابزار