خانقاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحل تجمع و نیایش صوفیان خانقاه گفته می شود که از برخى احکام آن در پاسخ به استفتائات سخن رفته است.


احکام خانقاه

[ویرایش]

واژه خانْقاه/ خانَقاه، معرب خانگاهِ فارسى، تركيب خانه و گاه، و جمع آن خوانق و خانقاهات است. رفتن به خانقاه و شرکت در برنامه‌هاى ویژه صوفیان در صورتى که ترویج و تقویت باطل به شمار رود، همچنین ساخت و ساز و نیز کمک به ساختن آن حرام است.

مقالات مرتبط

[ویرایش]

آداب خانقاه
واژه خانقاه

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، ص ۳۲.    
۲. گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل ج۱، ص ۱۵۴ ۱۵۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۴۲۱.    


رده‌های این صفحه : اماکن مذهبی | تصوف | خانقاه
جعبه ابزار