خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه هرچیز ناپخته خام گفته می شود که این عنوان در باب طهارت و اطعمه و اشربه به کار رفته است.


خام و طهارت

[ویرایش]

کافوری که در غسل میت به کار مى‌رود، مستحب است خام (آتش ندیده) باشد.
[۱] الوسیلة، ص ۶۶ .
برخى قدما قائل به وجوب خام بودن کافور در غسل و حنوط میت شده‌اند.

خام و اطعمه و اشربه

[ویرایش]

خوردن گوشت خام مکروه است، مگر آنکه بر اثر تابیدن خورشید یا حرارت آتش تغییر کند یا به صورت نمک زده در سایه خشک گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الوسیلة، ص ۶۶ .
۲. کتاب السرائر، ۱، ص ۱۶۰    
۳. جواهر الکلام، ج۴، ص ۱۳۱.    
۴. المقنعة، ص ۷۵.    
۵. المراسم العلویة، ص ۴۷.    
۶. تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۱۶۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۲۱.    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | فقه
جعبه ابزار