خاتمة مستدرک الوسائل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا حسین نوری، محدث و رجالی بزرگ و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار می‌آید. وی مؤلف کتاب رجالی خاتمه مستدرک الوسائل می‌باشد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

منتشر شده در ضمن: مستدرک الوسائل. تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام). لاحیاء التراث، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ ق، ج۹.
[۱] مستدرک الوسائل. تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام). لاحیاء التراث، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ ق، ج۹.

این کتاب، مشتمل بر دوازده فایده است که عبارت‌اند از:
فهرست مصادر مستدرک الوسائل؛
شرح تفصیلی مصادر مستدرک الوسائل؛
طرق مصنف به روایات؛
خصوصیات کتاب الکافی؛
شرح مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه؛
شرح مشیخه تهذیب الاحکام؛
اصحاب اجماع؛
امارات عام توثیق اصحاب امام صادق (علیه‌السلام)؛
اخبار حسن و الفاظ توثیق و امارات وثاقت؛
راویان ثقه و ممدوح؛
دیدگاه اخباری‌ها در حجیت قطع؛
جایگاه و فضیلت علم حدیث.
مقدمه محقق در معرفی کتاب، و معرفی تفصیلی هر یک از فواید دوازده گانه کتاب است.

حاشیه کتاب

[ویرایش]

میرزا یحیی مستوفی اصفهانی (م ق ۱۴)، حاشیه‌ای بر این کتاب نوشته است و محقق تهرانی در الذریعه ، به آن نشانی داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستدرک الوسائل. تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام). لاحیاء التراث، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السّلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ ق، ج۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۷، ص۹۷، ش ۴۹۹.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار