حکمیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حکمیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حکمیت (فقه)، حکمیت و داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌ و دارای کاربرد فقهی
حکمیت (واقعه تاریخی)، واقعه‌ای تاریخی مربوط به جنگ صفین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار