حمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حمد (ستایش)، واژه حمد به معنای ستودن در مقابل ذمّ
سوره حمد، نخستین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار