حق الناس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق الناس، به حق ثابت براى دیگرى می‌باشد.


تعریف حق الناس

[ویرایش]

حق الناس، مقابل حق اللَّه عبارت است از متعلق الزام شرعی که به لحاظ مصلحت غیر، تشریع شده است، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و حرمت تصرف در مال دیگرى بدون اذن او.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۴۱    


رده‌های این صفحه : حق الناس | حقوق
جعبه ابزار