حفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



به کندن زمین و گودکردن آن حفر می گویند که احکام آن در بابهاى طهارت، خمس،غصب،احیاءموات، حدود و دیات آمده است.


حفرو طهارت

[ویرایش]

اگر براى تحصیل طهارت(وضو یا غسل)آب در دسترس نباشد، کندن چاه در صورت مشقت نداشتن واجب است.
[۲] مصباح الهدى‏، ج۷، ص۱۷۰.


حفر و قبر

[ویرایش]

کندن قبر به اندازه قامت انسان متوسط یا تا ترقوه وى مستحب است.

حفر و خمس

[ویرایش]

تعلق خمس به مثل گنج و معدن پس از کسر هزینه‏هاى انجام گرفته براى کندن و استخراج آن است.

حفر و غصب

[ویرایش]

کسى که در ملک دیگرى غاصبانه چاهى کنده است، در صورت درخواست مالک واجب است آن را پر کند.
[۵] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۰۶.


حفر و احیاء موات

[ویرایش]

کندن چاه در زمین موات به قصد تملک، قبل از رسیدن به آب،تحجیر به شمار مى‏رود و موجب حقاختصاص براى حفر کننده است و اگر به آب برسد، حفر کننده مالک چاه و آب آن مى‏شود.

حفر و حدود

[ویرایش]

اگر کسى فردى را در گودالى که دیگرى کنده بیندازد و او آسیب ببیند یا کشته شود، آن که او را انداخته ضامن است نه حفر کننده گودال.

حفر و دیات

[ویرایش]

اگر کسى در ملک خود یا مکان مباح، چاهى یا گودالى بکند و کسى در آن بیفتد، ضامن نیست؛ لیکن اگر در ملک دیگرى بدون اجازه مالک یا در محلّ عبور و مرور مردم چنین کارى کند، ضامن خواهد بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۷۰.    
۲. مصباح الهدى‏، ج۷، ص۱۷۰.
۳. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۹۹- ۳۰۱.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۲.    
۵. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۰۶.
۶. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۵.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۹۷- ۱۰۰.    



منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۱۵.    


رده‌های این صفحه : خمس | طهارت | غصب | فقه




جعبه ابزار