حضر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه شهر و روستا حَضَر گفته می شود.


توضیح حضر

[ویرایش]

به شهر و روستا حضر و به ساكنان آنها حاضر يا حضرى گويند. مقابل حضر بَدْو (بادیه) و مقابل حاضر بادى يا بَدَوى (باديه نشينى كه در مكانى خاص استقرار ندارد) قرار دارد.

حضر در فقه

[ویرایش]

در كلمات فقها حضر در مقابل سفر آمده و مراد از آن، محل سكونت، اعم از شهر و روستا است. چنان كه مراد از سفر، خروج از محل سكونت به قصد پيمودن مسافتى خاص مى‌باشد.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۱۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز مسافر | واژه شناسی
جعبه ابزار