حس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حس ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

حس (فقه)، ادراک و دریافتن چیزی با یکی از حواس پنج‌گانه و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی
حس (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای قوّه مدرک محسوسات یا ابزار آن قوّه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار