حسین بن عبید الله غضائری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی پدر بزرگوار عالم بزرگ شیعه احمد بن حسین بن عبید الله بن ابراهیم غضائری است. او از رجالیون برجسته و آشنای به انساب بوده و از فقها ی كم نظیر دوران خویش به شمار می رود.


تالیفات

[ویرایش]

حسین بن عبید الله دارای تألیفات و كتب فراوانی در علوم مختلف است مانند:
- «التسلیم علی أمیر المؤمنین علیه السلام بإمره المؤمنین»
- «كشف التمویه و النعمه»
- «تذكیر العاقل و تنبیه الغافل»
- «مناسك الحج»
- «البیان فی حیاه الرحمان» و ...

شاگردان

[ویرایش]

او شیخ و استادِ بزرگانی چون شیخ طوسی و نجاشی است و شیخ طوسی «صحیفه كامله سجادیه» را از طریق وی نقل نموده است. حسین بن عبید الله در سلسله اسناد ۱۳۶ روایت واقع شده و در این روایات از مشایخی از جمله: ابو الفضل شیبانی، احمد بن محمد بن یحیی، ابو غالب زراری و هارون بن موسی تلعکبری روایت نقل كرده است.

وفات

[ویرایش]

حسین در سال ۴۱۱ هجری و در ماه صفر دیده از جهان فرو بست و جهانی را داغدار خویش نمود.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار