حسابرسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز موضوعات و عناوین مطرح شده در آیات قرآن، حسابرسی است.


معنای حسابرسی

[ویرایش]

حساب به معناى كاربرد عدد و شمردن و شماره‌ كردن است.
[۲] لغت‌نامه، ج ۶، ص ۷۸۳۳، «حساب».

مقصود از حسابرسى در اينجا رسيدگى‌ به گفتار، رفتار و كردار و حتّى نيّات، تصميمات و ملكات درونى بندگان است كه خداوند انجام خواهد داد.
در اين عنوان، آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «حساب» و مشتقّات آن و هر چه مفيد معناى حسابرسى است، استفاده شده است

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ایمان به حسابرسی (قرآن)، تکذیب حسابرسی (قرآن)، تهدید به حسابرسی (قرآن)، حتمیت حسابرسی (قرآن)، حسابرسی آسان (قرآن)، حسابرسی از اصحاب شمال (قرآن)، حسابرسی از اصحاب یمین (قرآن)، حسابرسی از اعضای انسان (قرآن)، حسابرسی از اعمال (قرآن)، حسابرسی از امت‌ها (قرآن)، حسابرسی از انبیاء (قرآن)، حسابرسی از اهل کتاب (قرآن)، حسابرسی از تجزیه‌کنندگان قرآن (قرآن)، حسابرسی از جن (قرآن)، حسابرسی از خوارج (قرآن)، حسابرسی از خویش (قرآن)، حسابرسی از طغیانگران (قرآن)، حسابرسی از ظالمان (قرآن)، حسابرسی از کافران (قرآن)، حسابرسی از کتمان‌کنندگان شهادت (قرآن)، حسابرسی از کم‌فروشان (قرآن)، حسابرسی از گمراهان (قرآن)، حسابرسی از مجرمان (قرآن)، حسابرسی از مستکبران (قرآن)، حسابرسی از مشرکان (قرآن)، حسابرسی از مکذبان (قرآن)، حسابرسی از منافقان (قرآن)، حسابرسی از مؤمنان (قرآن)، حسابرسی از نیات (قرآن)، حسابرسی در قیامت (قرآن)، حسابرسی سخت (قرآن)، حق حسابرسی (قرآن)، خوف از حسابرسی (قرآن)، دقت در حسابرسی (قرآن)، روز حسابرسی (قرآن)، زمان حسابرسی (قرآن)، سرعت در حسابرسی (قرآن)، عدالت در حسابرسی (قرآن)، غفلت از حسابرسی (قرآن)، فراگیری حسابرسی (قرآن)، کفر به حسابرسی (قرآن)، گواهی در حسابرسی (قرآن)، معافیت از حسابرسی (قرآن)، موارد حسابرسی (قرآن)، موازین حسابرسی (قرآن)، نامه عمل و حسابرسی (قرآن)، نزدیکی حسابرسی (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۳۲، «حسب».    
۲. لغت‌نامه، ج ۶، ص ۷۸۳۳، «حساب».
۳. فیروزآبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، ج۱، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۵۲۸، برگرفته از مقاله «حسابرسی».    


رده‌های این صفحه : حسابرسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار