حروریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحروريه عنوان گروهی از خوارج می باشد.


تعریف حروريه

[ویرایش]

حُرورا نام محلى نزديك کوفه است و چون نخستين اجتماع خوارج در آن محلّ بوده، به آنان حروريه گفته‌اند.
برخى، حروريه را به گروهى از خوارج تعريف كرده‌اند


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین ج۱ص۴۸۷    
۲. مستند الشیعة ج۱۵ص ۳۸۸    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۹۲    


رده‌های این صفحه : خوارج | فرق و مذاهب
جعبه ابزار