حد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است.


تعریف حدّ در لغت

[ویرایش]

«حد» در لغت، به معنای منع می باشد.

تعریف حدّ در شرع

[ویرایش]

حدّ در شرع، عبارت است از: کیفری که برای برخی از گناهان در قانون اسلام تعیین شده است. تناسب این تعریف با معنای لغوی در آن است که اجرای حدود، وسیله منع مردم از گناهان می‌باشد.

تعریف تعزیر در لغت

[ویرایش]

«تعزیر» در لغت، به معنای تأدیب است.

تعریف تعزیر در شرع

[ویرایش]

تعزیر در شرع، عبارت است از: کیفری که مقدار و نوع آن در قانون معیّن نشده، بلکه بستگی به نظر حاکم شرع دارد که در هر موردی، به تناسب آن حکم دهد، به گونه‌ای که خلاف کاران را تأدیب کند و از تخلف باز دارد.
[۱] مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.


اهمیّت اجرای حدود و تعزیرات

[ویرایش]

یکی از ثمرات حکومت اسلامی اجرای حدود و تعزیرات است. در روایتی از رسول ‌خدا صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند: «اقامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبَعینَ صَباحاً؛ (برکات) اجرای یک حدّ (الهی) از چهل روز باران بهتر است. » مسائل حدود و تعزیرات بسیار مفصّل است. در این جا، فقط به مواردی اشاره می‌شود.

حدّ زنا

[ویرایش]

اگر ثابت شود که مرد و زنی از راه غیر مشروع آمیزش کرده‌اند، زناکارند و به یکی از حدود ذیل، محکوم می‌شوند:
۱- اعدام در زنای با محارم (مثل خواهر، مادر، عمه و خاله)، زنای به عنف و زنای ذمّی و کافر با زن مسلمان؛
۲- رَجْم (سنگسار) در زنای متأهّل؛
۴- جَلْد (صد ضربه شلاق) در زنای غیر متأهل؛
۴- جلد و رجم با هم در زنای متأهّل کهن سال؛
۵- جَلْد، تراشیدن سر و تبعید (به مدت یک سال) در زنای بکر (: مردی که با زنی عقد بسته ولی عروسی نکرده)؛

حدّ لواط

[ویرایش]

الف) اگر دو نفر مرد اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند؛ در صورتی که اثبات شود، «فاعل» و «مفعول» طبق نظر حاکم شرع با یکی از این روش‌ها کشته می‌شوند:
۱- زدن گردن آنان با شمشیر؛
۲- بستن دست و پای آنان و پرت کردن از جای بلند؛ مانند کوه؛
۳- سوزاندن در آتش؛
۴- سنگسار کردن؛
۵- خراب کردن دیوار بر روی آنان‌
جمع میان حدّ سوم و حدّهای دیگر نیز جایز است؛ یعنی می‌توانند اول با یکی از روش‌های چهارگانه، آن‌ها را بکشند و پس از آن، جنازه‌شان را در آتش بسوزانند.
ب) اگر دو نفر زن اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند، هر یک به صد ضربه شلّاق (جلد) محکوم می‌شوند.

حدّ قذف‌

[ویرایش]

حدّ متّهم ساختن مسلمانی به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است.

حد شراب خواری

[ویرایش]

حدّ شراب خواری، هشتاد ضربه شلاق است.

حد سرقت‌

[ویرایش]

در صورتی که دزدی کسی اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتیب، عبارت است از:
۱- بریدن چهار انگشت دست راست، در مرتبه اول؛
۲- بریدن نصف پنجه پای چپ تا حدّی که مقداری از جای مسح برای وضو باقی بماند، در مرتبه دوم؛
۳- حبس ابد تا زمان مرگ؛ در مرتبه سوم؛
۴- کشتن دزد، در بار چهارم، به شرط این که موارد قبلی اجرا شده باشد.

حد محارب

[ویرایش]

کسی که برای ترساندن و سلب امنیت مردم سلاح بکشد و در میان مردم ظاهر شود حدّش، یکی از موارد ذیل است که حاکم شرع با توجه به زمان، مکان و عمل آن شخص، انتخاب و دستور اجرای آن را صادر می‌کند:
۱- کشتن با شمشیر؛
۲- به دار آویختن؛
۳- بریدن یک دست و یک پا به عکس همدیگر؛
۴- نفی بلد (تبعید از محل سکونت به محل دیگر). و


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.
۲. وسائل الشیعه،ج۲۸، ص۱۲.    
۳. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۶۲-۴۶۴.    
۴. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۰،مسأله۵و۹.    
۵. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۴-۴۷۶.    
۶. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۰،مسأله۹.    
۷. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۸-۴۸۹.    
۸. مائده/سوره۵،آیه۳۳.    
۹. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۹۳، مسأله۵.    


منبع

[ویرایش]
آشنایی با ابواب فقه، ص۱۳۹-۱۴۲.    


رده‌های این صفحه : حدود | فقه
جعبه ابزار