• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است.


۱ - تعریف حدّ در لغت

[ویرایش]

«حد» در لغت، به معنای منع می باشد.

۲ - تعریف حدّ در شرع

[ویرایش]

حدّ در شرع، عبارت است از: کیفری که برای برخی از گناهان در قانون اسلام تعیین شده است. تناسب این تعریف با معنای لغوی در آن است که اجرای حدود، وسیله منع مردم از گناهان می‌باشد.

۳ - تعریف تعزیر در لغت

[ویرایش]

«تعزیر» در لغت، به معنای تأدیب است.

۴ - تعریف تعزیر در شرع

[ویرایش]

تعزیر در شرع، عبارت است از: کیفری که مقدار و نوع آن در قانون معیّن نشده، بلکه بستگی به نظر حاکم شرع دارد که در هر موردی، به تناسب آن حکم دهد، به گونه‌ای که خلاف کاران را تأدیب کند و از تخلف باز دارد.
[۱] مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.


۵ - اهمیّت اجرای حدود و تعزیرات

[ویرایش]

یکی از ثمرات حکومت اسلامی اجرای حدود و تعزیرات است. در روایتی از رسول ‌خدا صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند: «اقامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبَعینَ صَباحاً؛ (برکات) اجرای یک حدّ (الهی) از چهل روز باران بهتر است. » مسائل حدود و تعزیرات بسیار مفصّل است. در این جا، فقط به مواردی اشاره می‌شود.

۶ - حدّ زنا

[ویرایش]

اگر ثابت شود که مرد و زنی از راه غیر مشروع آمیزش کرده‌اند، زناکارند و به یکی از حدود ذیل، محکوم می‌شوند:
۱- اعدام در زنای با محارم (مثل خواهر، مادر، عمه و خاله)، زنای به عنف و زنای ذمّی و کافر با زن مسلمان؛
۲- رَجْم (سنگسار) در زنای متأهّل؛
۴- جَلْد (صد ضربه شلاق) در زنای غیر متأهل؛
۴- جلد و رجم با هم در زنای متأهّل کهن سال؛
۵- جَلْد، تراشیدن سر و تبعید (به مدت یک سال) در زنای بکر (: مردی که با زنی عقد بسته ولی عروسی نکرده)؛

۷ - حدّ لواط

[ویرایش]

الف) اگر دو نفر مرد اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند؛ در صورتی که اثبات شود، «فاعل» و «مفعول» طبق نظر حاکم شرع با یکی از این روش‌ها کشته می‌شوند:
۱- زدن گردن آنان با شمشیر؛
۲- بستن دست و پای آنان و پرت کردن از جای بلند؛ مانند کوه؛
۳- سوزاندن در آتش؛
۴- سنگسار کردن؛
۵- خراب کردن دیوار بر روی آنان‌
جمع میان حدّ سوم و حدّهای دیگر نیز جایز است؛ یعنی می‌توانند اول با یکی از روش‌های چهارگانه، آن‌ها را بکشند و پس از آن، جنازه‌شان را در آتش بسوزانند.
ب) اگر دو نفر زن اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند، هر یک به صد ضربه شلّاق (جلد) محکوم می‌شوند.

۸ - حدّ قذف‌

[ویرایش]

حدّ متّهم ساختن مسلمانی به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است.

۹ - حد شراب خواری

[ویرایش]

حدّ شراب خواری، هشتاد ضربه شلاق است.

۱۰ - حد سرقت‌

[ویرایش]

در صورتی که دزدی کسی اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتیب، عبارت است از:
۱- بریدن چهار انگشت دست راست، در مرتبه اول؛
۲- بریدن نصف پنجه پای چپ تا حدّی که مقداری از جای مسح برای وضو باقی بماند، در مرتبه دوم؛
۳- حبس ابد تا زمان مرگ؛ در مرتبه سوم؛
۴- کشتن دزد، در بار چهارم، به شرط این که موارد قبلی اجرا شده باشد.

۱۱ - حد محارب

[ویرایش]

کسی که برای ترساندن و سلب امنیت مردم سلاح بکشد و در میان مردم ظاهر شود حدّش، یکی از موارد ذیل است که حاکم شرع با توجه به زمان، مکان و عمل آن شخص، انتخاب و دستور اجرای آن را صادر می‌کند:
۱- کشتن با شمشیر؛
۲- به دار آویختن؛
۳- بریدن یک دست و یک پا به عکس همدیگر؛
۴- نفی بلد (تبعید از محل سکونت به محل دیگر). و


۱۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.
۲. وسائل الشیعه،ج۲۸، ص۱۲.    
۳. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۶۲-۴۶۴.    
۴. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۰،مسأله۵و۹.    
۵. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۴-۴۷۶.    
۶. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۰،مسأله۹.    
۷. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۸-۴۸۹.    
۸. مائده/سوره۵،آیه۳۳.    
۹. تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۹۳، مسأله۵.    


۱۳ - منبع

[ویرایش]
آشنایی با ابواب فقه، ص۱۳۹-۱۴۲.    


رده‌های این صفحه : حدود | فقه
جعبه ابزار