حدیث نازل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث نازل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که افراد سلسله سند آن نسبت به سلسله سند حدیث دیگر بیشتر باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث به لحاظ قلت و کثرت واسطه به «عالی» و «نازل» تقسیم می‌شود:
حدیث نازل حدیث متصلی است که افراد سلسله سند آن نسبت به سلسله سند دیگر از آن حدیث و یا نسبت به نظایر آن بیشتر باشد.

دیدگاه دانشمندان

[ویرایش]

برخی از دانشمندان علوم حدیث درباره برتری حدیث عالی و نازل نسبت به یک دیگر اقوالی را بیان داشته‌اند.
۱- حدیث عالی از حدیث نازل برتر است مگر این که ویژگی خاصی همانند: اوثقیت، احفظیت و افقهیت در راویان حدیث نازل مطرح باشد که در این صورت حدیث نازل از عالی برتر است.
۲- حدیث عالی به طور مطلق بر حدیث نازل ترجیح دارد اعم از این که راویان حدیث نازل دارای ویژگی خاصی باشند یا نباشند.
۳- حدیث نازل به طور مطلق بر حدیث عالی ترجیح دارد.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث نازل به:
خبر نازل، نازل، احادیث نازل، روایت نازل نیز تعبیر می‌شود.
[۲] درایة الحدیث، ص۶۷.
[۳] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۶.
[۴] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۸۰.
[۶] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۲، ص۶۰۴.    
۲. درایة الحدیث، ص۶۷.
۳. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۶.
۴. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۸۰.
۵. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۲۸.    
۶. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.
۷. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۱۲-۱۳.    
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۴۳.    
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث نازل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۸/۲۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه ابزار