حجر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حجر ممکن است در علوم و معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

حجر (حقوق مدنی)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق مدنی به معنای منع شخص از اداره امور خود به طور مستقل و هرگونه عمل حقوقی به حکم قانون
حجر (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق خصوصی به معنای منع شدن شخص از تصرف در مال و اموال و اداره امور خود
حجر (فقه)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم فقه به معنای منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد
حجر (قرآن)، از اصطلاحات به‌کار رفته در قرآن و به معنای کسی است که از تصرف در مالش منع شده باشد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار