حجامت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجامت گرفتن خون از بدن به شيوه‌اى خاص است. تندرستى، تقويت بينايى، رشد فكر و انديشه و بر طرف شدن درد از جمله آثار و فوايد حجامت بر شمرده شده است.


معنای حجامت

[ویرایش]

حجامت گرفتن خون از بدن به شيوه‌اى خاص است.

فضیلت حجامت

[ویرایش]

در روايات براى حجامت آثار و فوايد زيادى بيان و بر آن تأكيد شده و سنّت پیامبر صلّى اللّٰه عليه و آله به شمار رفته است. تندرستى، تقويت بينايى، رشد فكر و انديشه و بر طرف شدن درد از جمله آثار و فوايد آن بر شمرده شده است. [۴] معانی الاخبار ج۱ ص۱۲۴    
از عنوان ياد شده به مناسبت در بابهاى صلات، صوم، حج، تجارت و نکاح سخن گفته‌اند.

احکامی پیرامون حجامت

[ویرایش]

كسى كه پيشه‌اش حجامتگرى است مکروه است در نماز براى غير همكاران خود امامت كند.
خون دادن از طريق حجامت يا غير آن، بدون ضرورت، در صورتى كه موجب ضعف گردد براى روزه دار مکروه است.
در حرمت يا کراهت خارج كردن خون از بدن با حجامت يا غير آن، بدون ضرورت براى محرم اختلاف است.
شغل حجامتگرى از مشاغل مکروه است. بسيارى، کراهت را به صورتى مقید كرده‌اند كه حجامت كننده شرط اجرت كند.
[۱۱] مفتاح الكرامة ج۱۵ ص۲۲۵- ۲۲۶

هزينۀ حجامت زوجه جزو نفقهواجبزوج به شمار نمى‌رود و تأمين آن بر شوهر واجب نيست.
[۱۲] المناهل ص۵۶۸
برخى در فرض نياز زن، آن را جزو نفقهواجب دانسته‌اند.
[۱۴] منهاج الصالحين (آیت الله خويى) ج۲ ص۲۸۷


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۲ ص۶    
۲. معانی الاخبار ج۱ ص۱۲۴    
۳. تحف العقول ص۱۰۰    
۴. معانی الاخبار ج۱ ص۱۲۴    
۵. جواهر الکلام ج۱۳ ص۳۹۰    
۶. العروة الوثقیٰ ج۳ ص۱۹۳    
۷. جواهر الکلام ج۱۶ ص۳۱۸    
۸. العروة الوثقیٰ ج۳ ص۵۸۸    
۹. جواهر الکلام ج۱۸ ص۴۰۷- ۴۰۸    
۱۰. همان ج۲۲ ص۱۳۲    
۱۱. مفتاح الكرامة ج۱۵ ص۲۲۵- ۲۲۶
۱۲. المناهل ص۵۶۸
۱۳. جواهر الکلام ج۳۱ ص۳۳۶    
۱۴. منهاج الصالحين (آیت الله خويى) ج۲ ص۲۸۷


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه ۲۱۸.    


رده‌های این صفحه : طب اسلامی | طب سنتی
جعبه ابزار