• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس وطی‌کننده با کنیز مشترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبس وطی‌کننده با کنیز مشترک از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مردی است که با کنیز مشترک همبستر شده است.
اگر کنیزی مال دو مرد مسلمان یا یک مسلمان و یک کافر باشد و یکی بدون اجازۀ شریکش کنیز را وطی کند، به‌اندازه‌ای که مال خودش بوده، حد از او ساقط می‌شود و به مقدار باقی تازیانه می‌خورد. از بعضی چنین برمی‌آید که حکم در صورت اشتراک میان مسلمان و یهودی است و در صورت وطی، حبس می‌شود.


۱ - آرای فقیهان شیعه

[ویرایش]

۱. شیخ مفید: اگر دو تن صاحب یک کنیز باشند و یکی از آن‌ها کنیز را وطی کرد نصف حد می‌خورد و اگر کسی کنیزی را که جزء غنایم است پیش از تقسیم، وطی کرد امام هر مقدار صلاح بداند او را تعزیر می‌کند و کنیز را برای او قیمت می‌گذارد و سهم او را کم و باقی را میان مسلمانان تقسیم می‌کند.
۲. محقق حلّی: دهم: اگر یکی از دو شریک مالک کنیز، وی را وطی کرد، در صورتی که وطی به شبهه باشد، حد ساقط می‌شود و اگر به شبهه نباشد حد ثابت است، ولی به‌اندازه‌ای که وطی‌کننده سهم دارد حد از او ساقط می‌گردد و به مجرد وطی، بنابر قول اصح برای او قیمت‌گذاری نمی‌شود …
صاحب جواهر متعرّض شرح این عبارت شده و دلیل‌های مورد را کاملا و به خوبی ذکر کرده است.

۲ - آرای دیگر مذاهب

[ویرایش]

۳. کندی: مساله: اگر کنیزی مشترک میان یهودی و مسلمانی باشد و یهودی او را وطی کند حکمش چیست؟ گفت: حد از او ساقط است، ولی با حبس و تعزیر، کیفر می‌بیند و الزام می‌شود سهم خودش را به نفع مسلمانان بفروشد.
[۴] کندی، المصنّف، ص۲۲۹.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۸۱.    
۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۴.    
۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۲۴۶.    
۴. کندی، المصنّف، ص۲۲۹.


۴ - منبع

[ویرایش]

• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۷۸.


جعبه ابزار