حافظه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حافظه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حافظه (فلسفه)، از مسائل مطرح در فلسفه، از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی
حافظه (روان‌شناسی)، از مسائل مطرح در روان‌شناسی، عبارت از توانایی یادگیری، یادداری، یادآوری مطالب و رویدادهای فراگرفته شده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار