جوهری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوهری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن عیاش جوهری، ابو عبدالله احمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن عیاش جوهری از محدثان شیعه امامیه
اسماعیل بن حماد جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری، ادیب و لغوی ایرانی قرن چهارم و مؤلف صحاح اللغه
حسن بن علی جوهری، کنیه‌اش‌ ابومحمد و لقبش‌ مُقَنَّعی‌، محدّثِ ایرانی الاصل‌ قرن ‌پنجم
عباس بن سعید جوهری، ریاضی‌دان‌ و اخترشناس‌ اوایل‌ قرن‌ سوم‌ در بغداد و دمشق‌
عبدالرحمان بن اسحاق جوهری، محدّث‌، قاضی‌ و فقیه‌ حنفی‌ قرن‌ سوم‌ و چهارم‌
عبدالرحمان بن بنفشا صالحی دمشقی جوهری، لقبش‌ زین‌الدین‌ و کنیه‌اش‌ ابو هُرَیره‌، ستاره‌شناس‌ قرن‌ دهم‌
علی بن جعد جوهری، کنیه‌اش‌ ابوالحسن‌، عالم و محدّث بغدادی‌ قرن دوم‌ و سوم‌
محمدابراهیم جوهری هروی، شاعر فارسی‌سرای‌ مرثیه‌گوی‌ سده سیزدهم‌
میرزا مقیم جوهری تبریزی، شاعر قرن‌ یازدهم‌، فرزند استاد میرزا علی‌ زرگر تبریزی‌
محمد بن عبدالعزیز جوهری، ابوبکر محمد بن عبدالعزیز جوهری بصری بغدادی از اخباریان و مورخان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار