جواب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواب‌ گفتار یا نوشتاری که در پاسخ به سوال کننده گفته می‌شود. از احکام آن در بابهای اجتهاد و تقلید، صلات، حج، نکاح، اقرار و قضاء سخن گفته‌اند.


انواع جواب

[ویرایش]

پاسخ یا گفتاری است یا نوشتاری، یا با اشاره از شخص ناتوان از تکلم یا با فعل و یا با سکوت می‌باشد.
حکم جواب بر حسب جواب دهنده و آنچه از آن جواب داده می‌شود، از قبیل سؤال، در خواست، ادعا، نامه و اعتراض، متفاوت است که به نمونه‌هایی از احکام آن اشاره می‌شود.

احکام جواب

[ویرایش]


← پاسخ به استفتاء


بر مجتهد واجب است به سئوالاتی که آگاهی از آنها بر سؤال کننده واجب است پاسخ دهد.
[۱] عوائد الایام، ص۵۵۰.


← جواب تحیت


جواب تحیت سلام، واجب و بنابر مشهور فوری است و تأخیر در پاسخ جایز نیست.در وجوب پاسخ به سلام کتبی یا با واسطه اختلاف است.پاسخ دیگر انواع تحیت مانند «صَبَّحَکمُ اللَّهُ بالخَیر»، تسمیت و مانند آن بنابر قول مشهور مستحب است.
[۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۱۹-۵۲۱.


← پاسخ نامه


در وجوب پاسخ دادن به نامه اختلاف است. بنابر قول به وجوب، آیا مطلقاً واجب است یا تنها در فرضی که نامه متضمن دعا و سلام باشد؟ مسئله نزد برخی محلّ تأمّل است.

← لبیک گویی به ندا کننده


بر محرم مکروه است در پاسخ کسی که او را صدا می‌زند لبیک گوید.

← پاسخ سکوتی


بنابر قول مشهور، سکوت باکره در برابر پیشنهاد ازدواج، پاسخ مثبت تلقی می‌شود.

← پاسخ اقراری


اگر کسی مدّعی طلبی از دیگری باشد و او بپذیرد، پاسخ وی اقرار به شمار می‌رود.

← پاسخ به ادّعا


کسی که نزد قاضی علیه دیگری طرح دعوا کرده، پاسخ متهم (مدّعی‌ علیه) در برابر ادعای وی یا اقرار خواهد بود یا انکار که بر هر کدام آثاری مترتّب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عوائد الایام، ص۵۵۰.
۲. الحدائق الناضرة، ج۹، ص۸۱.    
۳. مستند الشیعة، ج۷، ص۷۲-۷۳.    
۴. الحدائق الناضرة، ج۹، ص۸۲.    
۵. مستند الشیعة، ج۷، ص۷۳.    
۶. مستمسک العروة، ج۶، ص۵۶۴.    
۷. مستمسک العروة، ج۶، ص۵۷۵.    
۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۱۹-۵۲۱.
۹. الحدائق الناضرة، ج۹، ص۸۲.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۷، ص۷۳.    
۱۱. مستند الشیعة، ج۱۲، ص۴۹-۵۰.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۰۳.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | فقه
جعبه ابزار