جهنمیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که اعمال بد آنها از اعمال نیکشان بیشتر است، پس از مرگ به جهنم (جهنم) می‌روند و کیفر می‌بینند.


ماموران عذاب

[ویرایش]

موجوداتی همچون فرشتگان نیز به عنوان ماموران عذاب در جهنم خواهند بود؛ ولی کسانی که در این مکان کیفر می‌بینند، انسان‌ها و اجنه‌اند.

جهنمیان از نگاه آیات

[ویرایش]

از برخی آیات قرآن برمی آید که انسان‌ها چه خوب و چه بد، همه نخست به جهنم می‌روند؛ ولی پرهیزگاران بی درنگ رها می‌شوند و ستمگران گرفتار می‌گردند. از احادیث معصومین علیه‌السّلام نیز همین معنا برمی آید. طریق عبور افراد، بنابر ایمان و عمل دنیوی آنها، متفاوت است. برخی همچون برق می‌گذرند و برخی همچون تندباد و برخی همچون دویدن اسب و..

اقسام جهنمیان

[ویرایش]

آنان که به جهنم می‌روند، بر چند دسته‌اند:
گروهی سرانجام رهایی می‌یابند و به بهشت می‌روند؛ ولی توقف آنها در جهنم طولانی است. گروهی دیگر، هر چند سزاوار توقفی بیشترند، به شفاعت شفیعان (شفاعت) مشمول لطف خداوند می‌شوند و به بهشت می‌روند.
کسان دیگری نیز هستند که بر اثر بزرگی گناه ، در جهنم جاودان می‌مانند. از این کسان‌اند کافران ، منافقان ، کسی که گناه سراسر وجودش را گرفته، کسی که مؤمنی را به عمد و ناحق کشته، رباخواران، ستم پیشگان و برخی کسان دیگر.

اعتقاد مشهور علمای شیعه

[ویرایش]

بنابر اعتقاد مشهور علمای شیعه ، علت اصلی خلود در جهنم، کفر است. پس می‌توان گفت کسانی که در دوزخ جاودان می‌شوند، عمل آنها به کفر بازمی گردد و در حقیقت ، این کسان در شمار کافران‌اند.
اگر کسی مؤمن باشد و به خدا معرفت داشته باشد، هیچ گاه جاودانه در جهنم نمی‌ماند، بلکه اگر به علتی جهنمی شود، پس از کیفر دیدن و پاک شدن، رها می‌شود و به بهشت راه می‌یابد.
[۱۳] اوائل المقالات، ص۵۵.


صور عذاب جهنمیان

[ویرایش]

عذاب جهنمیان به دو صورت است: عذاب جسمانی و عذاب روحانی. (عذاب) جهنمیان نه می‌میرند و نه زندگی می‌کنند؛ بلکه همواره در حالتی میان حیات و ممات به سر می‌برند و پیوسته به گناه خود معترف‌اند و اظهار پشیمانی می‌کنند؛ ولی پشیمانی آنها پذیرفته نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قارعه/سوره۱۰۱، آیه۱۱- ۸.    
۲. تحریم/سوره۶۶، آیه۶.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۹.    
۴. تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۱۲۱- ۱۱۷.    
۵. تفسیر نورالثقلین، ج۳، ص۳۵۳.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۶.    
۷. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۷- ۱۴.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۸۱.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۹۳.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۱۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰۲.    
۱۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰۳.    
۱۳. اوائل المقالات، ص۵۵.
۱۴. طه/سوره۲۰، آیه۷۴.    
۱۵. زمر/سوره۳۹، آیه۷۱.    
۱۶. تحریم/سوره۶۶، آیه۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ شیعه، ج۱، ص۲۲۳، برگرفته از مقاله«جهنمیان».    جعبه ابزار