• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهل بسیط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهل بسیط به معنی جهل شخص آگاه به جهل خویش است.


۱ - تعریف جهل بسیط

[ویرایش]

جهل بسیط، مقابل جهل مرکب بوده و به این معنا است که انسان چیزی را نداند و متوجه جهل و نادانی خودش باشد، مانند این که نمی داند در کره مریخ موجود زنده‌ای هست یا نه و به این نا آگاهی خود علم دارد، در نتیجه، برای او یک جهل بیشتر نیست.

۲ - تقابل جهل بسیط و علم

[ویرایش]

جهل بسیط، ضد علم نیست، بلکه تقابل میان آن دو، تقابل ملکه و عدم ملکه است.
[۲] کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ص۲۵۳.
[۳] کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۳۶.
[۴] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۲۱۱.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۱۷.    
۲. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ص۲۵۳.
۳. کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۳۶.
۴. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۲۱۱.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۸۸، برگرفته از مقاله «جهل بسیط».    


رده‌های این صفحه : اقسام جهل | تصور و تصدیق | جهل | منطق
جعبه ابزار