جنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنین‌ مرحله‌ای از رشد در رحم مادر است. در آیات قرآن به مرحله جنین اشاره شده است.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

جنین، به بچه در شکم مادر گفته می‌شود و جمع آن «اجنه» است.
در این مقاله آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «اجنة»، «حمل» و جملاتی مانند «فی بطون امهاتکم»، «ما فی بطون هذه الانعام» و «و ما تغیض الارحام» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجل جنین (قرآن)، استخوان‌بندی جنین (قرآن)، پوشش جنین (قرآن)، تحولات جنین (قرآن)، تغذیه جنین (قرآن)، تکامل جنین (قرآن)، جنین در جاهلیت (قرآن)، جهل جنین (قرآن)، حمل جنین (قرآن)، حکم جنین (قرآن)، خروج جنین (قرآن)، خلقت جنین (قرآن)، دعا برای جنین (قرآن)، رشد جنین (قرآن)، سقط جنین (قرآن)، صورت‌پردازی جنین (قرآن)، علم به جنین (قرآن)، گوشت جنین (قرآن)، مکان جنین (قرآن)، نذر جنین (قرآن)، نفخ روح در جنین (قرآن)، نقصان جنین (قرآن)، وزن جنین (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۲۰۴، «جن».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۶۳، برگرفته از مقاله «جنین».    


رده‌های این صفحه : جنین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار