جنگ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جنگ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جنگ (به فتح جیم)، واژه‌ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هرگونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران
جنگ (به ضم جیم)، از اصطلاحات ادبی و در اصل کلمه‌ای چینی به معنای کشتی‌های بادبان‌دار و در معنای مجازی دفتر دارای نظم و نثر پراکنده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار