جمله‌ اسمیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جمله اسمیه به معنی جمله های خبری آغاز شده با اسم است.


تعریف جمله اسمیه

[ویرایش]

جمله های اسمیه، از اقسام جمله های خبری و مقابل جمله های فعلیه بوده و به آن جمله هایی می گویند که با اسم شروع می شود، مانند " زید قائم ".

تعریف تهتاوی

[ویرایش]

در کتاب " کشاف اصطلاحات الفنون " آمده است:
" الجملة اما فعلیة و هی ما کان صدرها فعلا، کقام زید و کان زید قائما، و اما اسمیة و هی ما کان صدرها اسما، کزید قائم ".
[۱] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۱، ص ۲۴۵


انواع حمل محمول بر موضوع

[ویرایش]

حمل محمول بر موضوع در جمله های اسمیه، گاهی ذاتی است، مانند: " زید انسان " و گاهی غیر ذاتی است، مانند: " زید قائم ".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۱، ص ۲۴۵
۲. نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۱، ص ۱۷    


مستندات

[ویرایش]

صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۶۹-۲۷۲
سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج ۲، ص ۱۹۲

منبع

[ویرایش]
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | اقسام جمله | مباحث الفاظ




جعبه ابزار