جمره عقبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افيکي از جمرات سه گانه جمره عقبه مي باشد.


بيان جَمْرَه عَقَبه

[ویرایش]

نزديک‌ترين جمره به مکه جمره عقبه مي باشد.

توضيح مکاني جمره عقبه

[ویرایش]

از جمرات سه گانه است که در منتهى اليه سرزمين منی به سمت مکه قرار دارد. جمره عقبه در سينه کوه قرار داشت و رمی آن در همان طرفِ پيدا انجام مى‌گرفت.

توضيح تاريخي جمره عقبه

[ویرایش]

در سال ۱۳۷۶ هجرى قمرى کوه تخريب و اطراف جمره فضاى باز شد
[۱] آثار اسلامى مکه و مدينه، ص۱۳۶- ۱۳۷.
و در آخرين تغييرات در سال ۱۴۲۵ هجرى قمرى به صورت ديوارى به طول ۲۵ متر و عرض يک متر ساخته شده است.

نامهاي ديگر جمره عقبه

[ویرایش]

از جمره عقبه به «جمره قصوی»، «جمره کبری»،«جمره عظمی»، «جمره اخیره»،«جمره علیا»
[۶] الإقتصاد، ص۳۰۶.
و «جمره ثالثه»نيز تعبير شده است.

کاربرد جمره عقبه در فقه

[ویرایش]

از آن در باب حج سخن به ميان آمده است.

احکام جمره عقبه

[ویرایش]

رمی جمره عقبه نخستين عمل واجب براى حاجی در روز عید قربان است.
همچنين رمى آن در روزهاى يازدهم و دوازدهم ذیحجه و نيز سيزدهم در صورتى که شب سيزدهم در منا بماند، پس از رمى دو جمره اولی و وسطي واجب است.

پانويس

[ویرایش]
 
۱. آثار اسلامى مکه و مدينه، ص۱۳۶- ۱۳۷.
۲. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۲، ص۲۸۳.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۳۶۸.    
۴. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۴، ص۲۳۵.    
۵. خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۲، ص۵۳۸.    
۶. الإقتصاد، ص۳۰۶.
۷. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۴۲۲.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۰۱.    
۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه ۱۰۴.    


رده‌های این صفحه : حج | رمی جمرات | فقه
جعبه ابزار