جعل تکوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل تکوینی به معنی آفرینش یک شیء در عالم واقع است.


تعریف جعل تکوینی

[ویرایش]

جعل تکوینى ، مقابل جعل اعتباری و به معناى ایجاد حقیقى شى ء در خارج مى باشد ، مانند : آفرینش موجودات .
[۴] تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۲.
[۵] شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۸.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۱، ص۳۴.    
۳. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۳۱۷.    
۴. تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۲.
۵. شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «جعل تکوینی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار