جعفر بن محمد کاشانی رازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد کاشانی رازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد جعفر بن محمّد قاسانی رازی، از محدّثین اصفهان است. احادیث بسیاری فرا گرفته بود.‌ هارون بن احمد استرآبادی احادیثی را از او روایت می‌کند. جمعی از محدّثین اصفهان نیز احادیث او را کتابت کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۴، ص۲۹۷.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۱.    


رده‌های این صفحه : محدثان اصفهان | محدثان ایرانی
جعبه ابزار