جعفر بن محمد قومسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد قومسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد جعفر بن محمّد بن علی اصفهانی معروف به «قومسی» از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او از ابونعیم، عبیداللّه بن موسی و عیسی بن جعفر رازی و دیگران حدیث شنیده و علیّ بن صباح از او روایت می‌کند.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.

[به احتمال زیاد او از اهالی قومش = قومشه = قمشه که امروز شهرضا خوانده می‌شود بوده است.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۰.    جعبه ابزار