جعفر بن محمد فریانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد فریانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمّد بن مرزبان فریانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری است و از شیخ ابومسعود رازی نقل حدیث نموده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۸۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۰.    جعبه ابزار