جعفر بن محمد علوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد بن عبیدالله بن عتبه علوی، از محدثان در عصر امام رضا (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمد بن عبیدالله بن عتبه علوی، از امام رضا (علیه‌السّلام) و نیز از پدر خود و عبدالله بن میمون قداح و محمد بن عیسی قمی روایت کرده است.
محمد بن خالد برقی، علی بن محمد بن زیاد و معلی بن محمد نیز از وی روایت نقل کرده‌اند.
برخی وی را با جعفر بن محمد اشعری یکی دانسته‌اند.

آثار

[ویرایش]

جعفر بن محمد دارای کتابی است که محمد برقی آن را نقل کرده است و آقا بزرگ تهرانی از آن با عنوان کتاب الحدیث یاد کرده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۰] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۷۵.
[۱۳] ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۸۸.
[۱۴] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۸۳.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۸۴.    
۴. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۸۵.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۵۹.    
۷. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۳۲.    
۸. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۳۱.    
۹. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۸.    
۱۰. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۷۵.
۱۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۲۸۷.    
۱۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۱۷۸.    
۱۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۸۸.
۱۴. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۷، برگرفته از مقاله «جعفر بن محمد علوی».


جعبه ابزار