جعفر بن محمد عریضی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد عریضی اصفهانی، از سادات و امامزادگان عالی‌قدر اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوهاشم جعفر بن محمّد بن حسین بن عیسی بن محمّد بن علی عریضی، از سادات و امامزادگان عالی‌قدر ساکن اصفهان و نقیب اصفهان بوده و به احتمال زیاد در مقبره درب امام اصفهان مدفون شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۰۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۰.    جعبه ابزار